22. 10. 2020  14:47 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD)
Vedoucí ústavu - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD)

Kontakty     
     
     Publikace
     
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia priestoru
Autor:
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia priestoru
Abstrakt:
Hlavným cieľom mojej záverečnej bakalárskej práce bola rekonštrukcia a zlepšenie zadaného námestia, teda Námestia Slobody v Šaštíne. Mojou hlavnou myšlienkou a cieľom bolo prinavrátiť charakter tomuto námestiu , kedže v súčasnom stave toto námestie nespĺňa a nezodpovedá požiadavkam dostatočne. Snažila som sa oživiť verejný priestor námestia aby môj návrh zodpovedal požiadavkám všetkých obyvaťelov mesta Šaštín ako aj návštevníkom tohto mesta vo všetkých vekových kategóriach. Mesto má dobrú polohu nielen v rámci Slovenska ale ma aj vhodnú geografickú polohu, pretože toto mesto sa nachádza na západnom Slovensku a je taktiež pomerne blízko k hraniciam Českej Republiky a Rakúska. Mesto Šaštín je známe svojimi pútnymi cestami a v čase púti je toto mesto návalovo obsiahnuté veľkým množstvom ľudí čo je veľmi pozitívna vec. Taktiež tvár námestia je sama o sebe veľmi zaujímavá., a nadväznosť kostola tiež zvyšuje hodnotu námestia. Avšak vo väčšej miere sa na Námesti Slobody stretávame s negatívami ako napríklad zle riešená doprava , zle využitý priestor námestia, ktorý slúži ako priestor pre statickú dopravu a umiestnenie autobusovej zastávky na nepochopiteľnom mieste v strede námestia. Zo skúmania problémou námestia a vytvorených analýz bolo už možné pracovať na vytvorení samostatného návrhu námestia. Výsledky analýz a ich zohladňovanie bolo velmi nápomocné vo vytváraní návrhu. Po preštudovaní problematiky som dospela k výslednému návrhu, ktorý by Námestie Slobody pretransformoval do podoby priaznivej pre všetkých obyvateľou ale aj návštevníkou . V mojom návrhu sa zo začiatku venujem doprave, ktorú som sa snažila vo väčšej miere zmierniť na námestí tým, že som statickú dopravu premiestnila do okolitých ulíc a do prázdnych parciel v meste. Ďalej som sa venovala pešiemu pohybu, ktorý vo veľkej miere vplýval na tvarovanie finálneho návrhu .S týchto peších ťahov som navrhla trojuholnikové tvary. Vytvorila som tri zóny na námestí -hlavný rozptylový priestor, parkovú časť námestia a menšie otvorené časti námestia . Plocha námestia sa skladá z trojuholníkových plôch zelene. Niektoré tieto časti sú vyvýšené a slúžia ako mobiliár, niektoré vytvárajú povedzme až drobnú architektúru. Svojím návrhom som chcela vytvoriť jeden verejný priestor, ktorý by vo svojej podstate bol plne vyuzitelný a bol by obohatený o zaujímavé prvky v exteriéry.
Klíčová slova:rekonštrukcia, zeleň, Šaštín, námestie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně