13. 12. 2019  6:57 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 460
Univerzitný e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci katedry - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia priestoru
Autor: Ing. arch. Sabína Scheibenreifová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Námestie Slobody Šaštín - rekonštrukcia priestoru
Abstrakt:Hlavným cieľom mojej záverečnej bakalárskej práce bola rekonštrukcia a zlepšenie zadaného námestia, teda Námestia Slobody v Šaštíne. Mojou hlavnou myšlienkou a cieľom bolo prinavrátiť charakter tomuto námestiu , kedže v súčasnom stave toto námestie nespĺňa a nezodpovedá požiadavkam dostatočne. Snažila som sa oživiť verejný priestor námestia aby môj návrh zodpovedal požiadavkám všetkých obyvaťelov mesta Šaštín ako aj návštevníkom tohto mesta vo všetkých vekových kategóriach. Mesto má dobrú polohu nielen v rámci Slovenska ale ma aj vhodnú geografickú polohu, pretože toto mesto sa nachádza na západnom Slovensku a je taktiež pomerne blízko k hraniciam Českej Republiky a Rakúska. Mesto Šaštín je známe svojimi pútnymi cestami a v čase púti je toto mesto návalovo obsiahnuté veľkým množstvom ľudí čo je veľmi pozitívna vec. Taktiež tvár námestia je sama o sebe veľmi zaujímavá., a nadväznosť kostola tiež zvyšuje hodnotu námestia. Avšak vo väčšej miere sa na Námesti Slobody stretávame s negatívami ako napríklad zle riešená doprava , zle využitý priestor námestia, ktorý slúži ako priestor pre statickú dopravu a umiestnenie autobusovej zastávky na nepochopiteľnom mieste v strede námestia. Zo skúmania problémou námestia a vytvorených analýz bolo už možné pracovať na vytvorení samostatného návrhu námestia. Výsledky analýz a ich zohladňovanie bolo velmi nápomocné vo vytváraní návrhu. Po preštudovaní problematiky som dospela k výslednému návrhu, ktorý by Námestie Slobody pretransformoval do podoby priaznivej pre všetkých obyvateľou ale aj návštevníkou . V mojom návrhu sa zo začiatku venujem doprave, ktorú som sa snažila vo väčšej miere zmierniť na námestí tým, že som statickú dopravu premiestnila do okolitých ulíc a do prázdnych parciel v meste. Ďalej som sa venovala pešiemu pohybu, ktorý vo veľkej miere vplýval na tvarovanie finálneho návrhu .S týchto peších ťahov som navrhla trojuholnikové tvary. Vytvorila som tri zóny na námestí -hlavný rozptylový priestor, parkovú časť námestia a menšie otvorené časti námestia . Plocha námestia sa skladá z trojuholníkových plôch zelene. Niektoré tieto časti sú vyvýšené a slúžia ako mobiliár, niektoré vytvárajú povedzme až drobnú architektúru. Svojím návrhom som chcela vytvoriť jeden verejný priestor, ktorý by vo svojej podstate bol plne vyuzitelný a bol by obohatený o zaujímavé prvky v exteriéry.
Kľúčové slová:rekonštrukcia, zeleň, Šaštín, námestie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene