Apr 6, 2020   1:08 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identification number: 4781
University e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Market
Written by (author): Bc. Marek Šmotlák
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tržnica
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť tržnicu lokálneho významu a priniesť tak novú spoločenskú hodnotu do územia. Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Dúbravka, v tesnej blízkosti kultúrneho domu. Práve predpolie domu kultúry v súčasnosti slúži pre organizáciu občasných trhov, čím je potlačený jeho reprezentatívny charakter priestoru vyššej kultúrnej hierarchie. Návrh sa snaží oslobodiť tento priestor, a organizáciu trhov presúnúť na nadväzujúce predpolie tržnice, resp. do interiéru tržnice. Svahovitý a zelený charakter pôvodného pozemku inšpiroval snahu aplikovať princípy udržateľnej architektúry, ako napríklad hmota inšpirovaná Sokratovým domom, vegetačná strecha, využitie ekologických materiálov, recyklácia lodných kontajnerov, či získavanie energie z obnoviteľných zdrojov. Architektonická identita objektu spočíva v rytmickom radení drevených lepených rámov predstupujúcich pred zasklenú fasádu, akcentácia vstupu vysunutím zasklenia v jednom module rámov v úrovni druhého nadzemného podlažia, či vo využití upravených lodných kontajnerov v interiéri, ako predajných či kancelárskych priestorov. Predajná funkcia je okrem nevyhnutného zázemia doplnená o kaviareň a co-workingový priestor. Objekt rešpektuje urbanistickú kompozíciu pozdĺž Saratovskej s orientáciou hlavnej fasády kolmo na túto kompozičnú os. Súčasťou návrhu úpravy pozemku je aj verejná parková zeleň v severnej časti pozemku, ktorá nadväzuje na zelený, svahovitý charakter pozemku a ďalej ho modeluje a dotvára.
Key words:lodné kontajnery, tržnica, vegetačná strecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited