29. 3. 2020  11:55 Miroslav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikačné číslo: 4781
Univerzitný e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Tržnica
Autor: Bc. Marek Šmotlák
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tržnica
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť tržnicu lokálneho významu a priniesť tak novú spoločenskú hodnotu do územia. Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Dúbravka, v tesnej blízkosti kultúrneho domu. Práve predpolie domu kultúry v súčasnosti slúži pre organizáciu občasných trhov, čím je potlačený jeho reprezentatívny charakter priestoru vyššej kultúrnej hierarchie. Návrh sa snaží oslobodiť tento priestor, a organizáciu trhov presúnúť na nadväzujúce predpolie tržnice, resp. do interiéru tržnice. Svahovitý a zelený charakter pôvodného pozemku inšpiroval snahu aplikovať princípy udržateľnej architektúry, ako napríklad hmota inšpirovaná Sokratovým domom, vegetačná strecha, využitie ekologických materiálov, recyklácia lodných kontajnerov, či získavanie energie z obnoviteľných zdrojov. Architektonická identita objektu spočíva v rytmickom radení drevených lepených rámov predstupujúcich pred zasklenú fasádu, akcentácia vstupu vysunutím zasklenia v jednom module rámov v úrovni druhého nadzemného podlažia, či vo využití upravených lodných kontajnerov v interiéri, ako predajných či kancelárskych priestorov. Predajná funkcia je okrem nevyhnutného zázemia doplnená o kaviareň a co-workingový priestor. Objekt rešpektuje urbanistickú kompozíciu pozdĺž Saratovskej s orientáciou hlavnej fasády kolmo na túto kompozičnú os. Súčasťou návrhu úpravy pozemku je aj verejná parková zeleň v severnej časti pozemku, ktorá nadväzuje na zelený, svahovitý charakter pozemku a ďalej ho modeluje a dotvára.
Kľúčové slová:lodné kontajnery, tržnica, vegetačná strecha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene