18. 2. 2020  23:49 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tržnica
Autor: Bc. Marek Šmotlák
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tržnica
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť tržnicu lokálneho významu a priniesť tak novú spoločenskú hodnotu do územia. Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave, mestskej časti Dúbravka, v tesnej blízkosti kultúrneho domu. Práve predpolie domu kultúry v súčasnosti slúži pre organizáciu občasných trhov, čím je potlačený jeho reprezentatívny charakter priestoru vyššej kultúrnej hierarchie. Návrh sa snaží oslobodiť tento priestor, a organizáciu trhov presúnúť na nadväzujúce predpolie tržnice, resp. do interiéru tržnice. Svahovitý a zelený charakter pôvodného pozemku inšpiroval snahu aplikovať princípy udržateľnej architektúry, ako napríklad hmota inšpirovaná Sokratovým domom, vegetačná strecha, využitie ekologických materiálov, recyklácia lodných kontajnerov, či získavanie energie z obnoviteľných zdrojov. Architektonická identita objektu spočíva v rytmickom radení drevených lepených rámov predstupujúcich pred zasklenú fasádu, akcentácia vstupu vysunutím zasklenia v jednom module rámov v úrovni druhého nadzemného podlažia, či vo využití upravených lodných kontajnerov v interiéri, ako predajných či kancelárskych priestorov. Predajná funkcia je okrem nevyhnutného zázemia doplnená o kaviareň a co-workingový priestor. Objekt rešpektuje urbanistickú kompozíciu pozdĺž Saratovskej s orientáciou hlavnej fasády kolmo na túto kompozičnú os. Súčasťou návrhu úpravy pozemku je aj verejná parková zeleň v severnej časti pozemku, ktorá nadväzuje na zelený, svahovitý charakter pozemku a ďalej ho modeluje a dotvára.
Klíčová slova:lodné kontajnery, tržnica, vegetačná strecha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně