25. 2. 2020  8:06 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tržnica
Autor: Bc. Iveta Šindlerová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tržnica
Abstrakt:Cieľom témy záverečnej bakalárskej práce je navrhnúť objekt tržnice lokálneho charakteru v zadanej lokalite Dúbravky v Bratislave. Pri návrhu bolo nutné akceptovať všetky prvky prostredia od terénu až po funkcie okolitých budov a ich prevádzky. Zároveň zvážiť a rešpektovať všetky urbanistické náväznosti z hľadiska typologického druhu objektu. Bakalárska práca má dve časti riešenia. Prvá je na úrovni architektonickej štúdie na úrovni projektu na územné konanie, druhá je spracovanie na stavebné povolenie. V druhej časti sa podrobnosť projektu prehlbuje vo forme mierkových prehĺbení, konštrukčných detailov, sprievodnej správy a bilančných tabuliek. Pri návrhu objektu som v prvom rade akceptovala a nadväzovala na urbanistické akcepty lokality prostredia. Keďže sa nachádzame v rušnej časti Dúbravky, dôležitým pre mňa boli pešie ťahy v najbližšom okolí pozemku. Smer peších ťahov som zachovala a zvýšila ich atraktivitu samotným pohybom okolo tržnice, resp. jej častí. Ďalším silným prvkom pozemku je jeho morfológia resp. členitosť terénu. Vo svojom návrhu som tento aspekt rešpektovala, zachovala a podporila. Osadenie budovy je v súlade so stavebnou čiarou Domu kultúry hneď na vedľajšej parcele, keďže jej charakter a spoločenský význam je silný. Objekt tržnice som zrovnocenila s budovou Domu kultúry jej osadením na tú istú líniu. Mojím cieľom bolo navrhnúť budovu, ktorá bude stále „živá“. Stále v celodennej prevádzke. Aby to bol objekt s rôznym využitím, nielen obchod, ale aj priestor na voľný čas a v exteriéri oddych a relax. Keďže je to budova plná prevádzok a ľudí, je nutné ju urobiť efektívnu, flexibilnú a príjemnú. Cieľom bolo vytvoriť ikonickú budovu pre danú lokalitu. Niečím výnimočnú, ale zároveň úplne jednoduchú a funkčnú. Pri práci som sa opierala o vlastné nadobudnuté poznatky ale aj poznatky architektonickej praxe. Pod odborným vedením vedúcich práce a s konzultantmi profesií som vytvárala projekt, ktorého cieľom bola maximálna realizovateľnosť a úspech v architektonickej praxi.
Klíčová slova:tržnica, atraktivita, morfológia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně