29. 3. 2020  11:02 Miroslav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikačné číslo: 4781
Univerzitný e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Trenčín - areál OLD HEROLD, revitalizácia vybraných objektov
Autor: Ing. arch. Michaela Sýkorová
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Trenčín - areál OLD HEROLD, revitalizácia vybraných objektov
Abstrakt:Areál firmy Old Herold v Trenčíne je známy pod názvom Slovlik, ktorý dostal v rokoch socializmu. Vyrábalo sa tu droždie, melasa pre celé Československo. Prvé objekty boli postavené v rokoch 1931 ako Droždiareň, neskôr výroba tukov a likérov vo veľkom rozsahu. Areál bol od počiatku naviazaný na železnicu. Je situovaný v časti Zámostie, na pravej strane rieky Váh, kde nebola pôvodne žiadna zástavba. Dnes je obklopený rodinnými domami a občianskou vybavenosťou. Areál je vo vizuálnom kontakte s Trenčianskym hradom, v dobrej pešej dostupnosti z jadra mesta. Dnes sa tu vyrábajú liehoviny pomocou nových technológií (f. Old Herold – ťažiskový užívateľ) a droždie (druhý užívateľ). Väčšina objektov je už bez využitia, strojová technológia je minimálne zachovaná. Areál je unikátnym dokladom industriálnej architektúry na Slovensku, tak z hľadiska urbanizmu, ako aj architektúry. Napriek súkromnému vlastníctvu chce mesto Trenčín premeniť toto územie pre potreby občanov mesta. Zámer je vytvoriť na území areálu nové „sekundárne“ centrum, ako doplnok k historickému jadru. Celý tento proces nadviaže na premenu starého železničného mosta na pešiu trasu z centra. Postupné plánovanie a možné rozdelenie konverzie na fázy je potrebné overiť. Z tohoto dôvodu hlavným predmetom mojej diplomovej práce je adaptácia vybranej trojice objektov na nové účely. Objekty tzv. kotolne, borievkárne a pálenice sú súčasťou pôvodnej radovej zástavby z rokov 1931, 1950 a 1961, stojace popri železnici. V týchto objektoch som navrhla lokálne funkcie s dosahom na mestskú vybavenosť, ktoré majú uspokojiť chýbajúci dopyt po službách. Nová náplň rešpektuje urbanistické a architektonické hodnoty, ktoré som tiež identifikovala. Rámcovo ponechávam objekty a ich vnútorné priestory v ich industriálnom výraze. V rámci urbanistického riešenia navrhujem areál „otvoriť“ a umožniť prechod cez jeho rôzne exteriérové priestory do vedľajšej zástavby, čím sa odstráni územná bariéra a vytvorí sa nástup do tohto centra z viacerých strán.
Kľúčové slová:industriálna architektúra, urbanizmus, sekundárne centrum, adaptácia, lokálne funkcie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene