23. 2. 2020  23:39 Roman, Romana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava, areál Teplárne III - návrh revitalizácie hlavného objektu
Autor: Ing. arch. Alena Tokovicsová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava, areál Teplárne III - návrh revitalizácie hlavného objektu
Abstrakt:Abstrakt História areálu Teplárne III. siaha až do roku 1873 kedy vznikla továreň na výrobu dynamitu, ktorý založil Alfred Nobel. Prvé poznatky o objekte Teplárne III. sa datujú do roku 1928 kedy sa tento objekt vybudoval spolu s cukrovarom. Neskôr po výstavbe komínov a dostavby rozvodne sa začalo 1.1. 1942 spaľovať na uhlie a vybudoval sa prvý korčekový dopravník. V roku 1951 sa areál premenoval na komunistický závod: Chemické Závody J. Dimitrova inak nazývaný aj ako Dimitrovka. V tomto roku sa objekt zaradil aj do rezortu energetiky. V roku 1956 závod plynofikovali no v krátkom čase sa opäť spaľovalo na uhlie a dodávali teplo a elektrickú energiu do okolitej obytnej zóny a aj do Dimitrovky. V 60tych rokoch postavili nový korčekový dopravník na uhlie s novou železničnou vlečkou. V 90 rokoch závod figuroval po názvom Istrochem a v roku 2002 Tepláreň III. preniesli po správu Bratislavskej teplárne a.s.. V súčastnosti Tepláreň III. a okolité budovy chátrajúa a mladšie objekty má v prenájme pneuservis Mikona. Podľa aktuálnych informácií bol objekt vo verejnej dražbe a predaný. Podľa geoportálu je vlastník celého areálu spoločnosť Mikona. Aj keď sa z technológie výroby veľa nezachovalo tento priestor vyžaruje industriálneho ducha a dôkladným prístupom k architektúre a urbanizmu by sa dal tento areál prezentovať ako ďalši pozostatok industriálnej architektúry na Slovensku. Pozemok je zanedbaný a aby bol opäť využitelný potreboval by adaptovať na novú funkciu. Čo bolo aj mojím zámerom a cieľom pri tvorbe diplomovej práce. Podľa získaných informáci o Teplárni III. a celého areálu som pre adaptáciu novej funkcie zvolila športy a adrenalínové športy. V mojom návrhu som prepojila exteriérové športy, tradičné športy a adrenalínové športy ako atraktivitu pre mesto za účelom dlhodobejšieho pobytu. Urbanistické a architektonické hodnoty bývalej výroby by som zachovala a prezentovala v exteriéri a interiéri. V rámci areálu by som zachovala niektoré príbuzné objekty za účelom nového využitia. Z architektonického hľadiska do hlavného objektu navrhujem adrenalínové športy, ktoré sa dali adaptovať do ponúkaných priestorov Teplárne III., kde overujem fungovanie industriálu a športu.V ďalšej vývojovej etape urbanizmu by sa dalo uvažovať o prepojení so závodom Vistra, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti a výrazovo je skoro až totožný s Teplárňou III.
Klíčová slova:industriálna architektúra, športy, adrenalín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně