21. 2. 2020  20:42 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Kluknava, Štefánska huta - budova amalgamácie
Autor: Ing. arch. Dana Votavová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Damián Berec
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Kluknava, Štefánska huta - budova amalgamácie
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo nájsť vhodné riešenie a prístup k obnove dnes už chátrajúceho ruinálneho objektu bývalej budovy amalgamácie v Štefanskej hute - ako záchrana národnej kultúrnej pamiatky. Zvolená náplň - návrh hotela je v súlade s regionálnym rozvojom sídla a turisticky zaujímavej destinácie pre podporu cestovného ruchu ako aj s požiadavkami majiteľov objektu. Použitými metódami pamiatkovej obnovy boli - konzervácia, slohová rekonštrukcia a kontextuálny novotvar. Funkčná náplň hotela okrem ubytovania ponúka návštevníkom relax centum, meeting room a herňu. Budova spolu s regulovaným technickým komplexom celej dediny Štefanská huta, slúži ako exponát a napovedá o histórii a výrobe hutníctva v danej oblasti.
Klíčová slova:hotel, amalgamácia, obnova

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně