24. 2. 2020  0:57 Matej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Apatrmány Technik
Autor: Ing. arch. Michaela Žáková
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Apatrmány Technik
Abstrakt:Témou záverečnej bakalárskej práce bolo vytvorenie Apartmánov Technik. Vybraný pozemok na navrhovanú stavbu sa nachádza v dobrej lokalite, s dobrým dopravným napojením a v blízkosti fakúlt Slovenskej Technickej Univerzity, čo predstavuje výhodu pre umiestnenia študentského ubytovania na pozemku. O tieto poznatky sa opieral aj môj návrh bakalárskeho projektu. Zároveň som v návrhu zohľadňovala aj samotné potreby ubytovaných študentov STU, pričom som vytvorila rôzne typy ubytovacích jednotiek. Je tak možné ponúknuť bývanie pre študentov, ale aj pre hostí STU. Ďalšou prioritou návrhu bolo vytvorenie ubytovania v mestskom prostredí s čo najväčšou plochou zelene. Návrh , tak ponúka rôzne exteriérové plochy. Človek má možnosť výberu medzi parkom, ktorý predstavuje oddychovú časť v styku s okolím alebo medzi átriom určeným len pre ubytované osoby a ich hostí. Na ten istý účel slúžia aj zelené strechy. Pre komunikáciu a spoločenskú potrebu ľudí a pre verejnosť sú vytvorené výstavné exteriérové priestory jhneď vedľa objektu apartmánov v náväznosti na pavilón. Ďalšou výhodou objektu je rôznorodosť funkcii. Objekt neslúži len na prechodné ubytovanie, ale ja pre iné účely. Na prízemí, v bezprostrednom styku s okolím sú vytvorené priestory jedálne a posilňovne. Na druhom nadzemnom podlaži sú vytvorené priestory na výstavné účely a prednášky ana treťom podlaží samotné študovne s malou knižnicou. Jednotlivé funkcie dokážu fungovať samostatne, bez prechodu cez ubytovaciu časť. Práca na projekte pre mňa predstavovala dobrú skúsenosť s návrhom ubytovania v mestskom prostredí. Zároveň pri aplikácii konkrétnych prvkov mi priniesla nové poznatky do mojej ďalšej architektonickej činnosti.
Klíčová slova:študentské bývanie, zeleň, rôznorodosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně