25. 10. 2020  17:56 Aurel
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)

Kontakty     
     
     
Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Kaštieľ Gbeľany - pamiatková obnova pre účely hotela
Autor: Ing. arch. Tamara Joneková
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Kaštieľ Gbeľany - pamiatková obnova pre účely hotela
Abstrakt:
Kaštieľ s priľahlým anglickým parkom sa nachádza v strede obce Gbeľany. Samotný barokový kaštieľ pochádza z 18.storočia. Jadro bolo postavené pred rokom 1750 a postupne bol do konca 18.storočia kaštieľ dostavaný. V takmer nezmenenej podobe sa zachoval až dodnes. Najvýraznejšie zmeny zaznamenal v 70. a 80.rokoch 20.storočia, kedy vybudované uzavreté arkády a bol adaptovaný na využitie v štátnej správe. Park vznikol v 19.storočí, postupne sa sformoval zo záhrady s geometrickým usporiadaním na voľnejší krajinársky park. Pravá časť parku slúžila ako úžitková záhrada. Zadná časť pozemku slúžila pre hospodárske účely. Kaštieľ prešiel niekoľkými zmenami hmotového usporiadania. Spočiatku bol kaštieľ samostatná trojkrídlová budova, neskôr tvoril aj s hospodárskou budovou uzavretý štvorkrídlový celok a dnes opäť stojí samostatne. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s pivnicou a pôvodným krovom, hospodárska budova je jednopodlažná, čiastočne podpivničená s pultovou strechou. Do areálu parku vedú tri vstupy -- hlavný z juhu, bočný z východu a zadný zo severnej strany. Vo svojom návrhu sa vraciam do polovice 19.storočia, keď tvoril kaštieľ uzavretý štvorkrídlový celok a tak spájam kaštieľ a hospodársku budovu novotvarmi, ktoré nadväzujú na historický kontext spôsobu zástavby. Ľavú časť parku -- anglický park ponechávam, na pravej navrhujem nové úžitkové záhrady, ktoré nadväzujú na pôvodné využívanie tejto časti a tiež okrasnú záhradu, ktorá odkazuje na niekdajšiu barokovú úpravu záhrad s alejami. Keďže kaštieľ slúžil odjakživa na ubytovanie, rozhodla som sa ponechať túto funkciu a navrhujem ho obnoviť ako 4* hotel. Samotná budova kaštieľa bude slúžiť pre reprezentatívne účelu, budú tu prednáškové miestnosti, salónik, kaviareň a ubytovanie pre 30 ľudí, v podzemí vínna pivnica, v novotvaroch spojovacích článkoch bude reštaurácia a wellness a v hospodárskej budove ich zázemie a bazén. Hlavný vstup do areálu pre hostí bude zboku, spredu bude automobilom prístupný len výnimočne, zadný vstup bude slúžiť pre zamestnancov. Pri návrhu rešpektujem architektonické a historické hodnoty kaštieľa, jeho konštrukcie a výtvarných prvkov a preto aj funkciu podriaďujem forme.
Klíčová slova:kaštieľ, park, hotel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně