Dec 9, 2019   1:15 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:position servodrive with PMLM
Written by (author): Ing. Michal Sarňák
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Suchánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Polohový servopohon s LM PM
Summary:V súčasnej dobe sa trh s lineárnymi motormi rozrastá a stávajú sa čoraz populárnejšie najmä pre svoju konštrukčnú jednoduchosť a bezúdržbovú prevádzku. Najviac sa využívajú v priemysle, ako súčasť rôznych obrábacích strojov, sústruhov alebo ako dopravníky. Ďalšia oblasť, v ktorej si lineárne motory nájdu svoje miesto, je doprava. Vďaka tomu, že sa sekundárny diel motora nedotýka primárneho dielu, nevzniká trenie, čo má priaznivý vplyv na životnosť motora a jeho dynamické vlastnosti.
Key words:lineárny motor, PID, PIV, Master-Slave, predkorekcia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited