Dec 9, 2019   10:48 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Identification number: 4928
University e-mail: milan.zalman [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Self-commissioning speed servo drive with induction motor
Written by (author): Ing. Jakub Vonkomer, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Samonastavujúci sa rýchlostný servopohon s asynchrónnym motorom
Summary:Dizertačná práca je zameraná na návrh a overenie pokročilých metód riadenia asynchrónnych motorov, využívajúcich princípy adaptácie a samonastavovania na základe priebežnej identifikácie parametrov. Hlavný cieľ dizertačnej práce bol zameraný na návrh nových postupov pre samonastavenie parametrov meniča pre bezsnímačové vektorové riadenie. Uvedený cieľ pozostával zo spracovania teoretickej časti dizertačnej práce, ktorá tkvie tak v návrhu moderných metód identifikácie ako aj v návrhu samonastavujúceho sa riadenia využívajúceho výsledky priebežnej identifikácie. Teoretické poznatky návrhu algoritmov samonastavovateľných regulátorov boli efektívne pretransformované do praktických algoritmov v programovacom jazyku C a sú dnes praktický využiteľné v širokom regulačnom rozsahu rýchlosti a úspešne sa používajú v praxi vo frekvenčnom meniči VONSCH UNIFREM 400 ako súčasť základného firmvéru od verzie 2.020. Na základe navrhovaných metód vektorového riadenia, vykonanej analýzy a získaných experimentálnych výsledkov je možné konštatovať vysokú kvalitu a efektívnosť navrhovaných metód a algoritmov pre riadenie asynchrónnych motorov.
Key words:samonastavenie, vektorové riadenie, asynchrónny motor, luenbergerov pozorovateľ, stabilizácia, on-line identifikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited