27. 1. 2020  15:48 Bohuš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Merací systém rýchlosti otáčania
Autor: Ing. Andrej Gubán
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Merací systém rýchlosti otáčania
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá meraním uhlovej rýchlosti servopohonov na základe signálu z inkrementálneho snímača. Cieľom práce je navrhnúť a realizovať merací systém pre meranie uhlovej rýchlosti. Ten by mal byť schopný umožniť meranie a záznam nameraných údajov. Overil som viacero spôsobov dekódovania signálov z IRC snímača, výsledkom čoho bolo použitie hardvérového spôsobu dekódovania signálu vo výsledkom zariadení. Merací systém využíva na meranie uhlovej rýchlosti M metódu. Dekódovanie signálu z IRC snímača zabezpečuje mikrokontrolér pomocou špeciálneho režimu periférii čítača. Celé zariadenie je realizované na polouniverzálnej DPS. Takáto realizácia bola zvolená vzhľadom na jednoduchosť a údržbu meracieho systému. Výsledkom tejto práce je funkčný merací systém umožňujúci meranie a záznam uhlovej rýchlosti servopohonov. Pre záznam uhlovej rýchlosti slúži vytvorená aplikácia (JAVA). Výsledkom tejto práce je nízko-rozpočtový merací systém použiteľný na pedagogické účely pri výučbe.
Kľúčové slová:32- bitový mikrokontrolér, RS232, inkrementálny rotačný snímač, java aplikácia, GUI, meranie uhlovej rýchlosti, meranie otáčok, Discovery kit, STM32L15RB

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene