25. 2. 2020  22:39 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Merací systém rýchlosti otáčania
Autor: Ing. Andrej Gubán
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rotation speed measuring device
Abstrakt:This Master Thesis focuses on measuring the angular velocity of servos, based on the signal from an shaft encoder. The aim of the Thesis is to design and construct a device for angular velocity measurement. The device should be able to measure and keep the record of gained data. I verified several methods of signal decoding from an shaft encoder. The result of my check was applied in using a hadware method for signal decoding. The designed device for angular velocity measurement is based on the M method. IRC sensor signal decoding is done by a microcontroller which uses a special counter perifery regime. The whole device is constructed on a semi-universal PCB, which makes it simple and easy to maintain. The result of the Thesis is a working measurement device that makes it possible to measure and record servo angular velocity. For the angular velocity recording, the application JAVA is used. The Thesis resulted in the construction of a low-budget measurement device that could be used for pedagogical purpose in a learning process.
Klíčová slova:STM32L152RB, RS232, JAVA application, measurement of angular velocity, engine-rpm sensing, Discovery kit, 32-bit microcontroller, shaft encoder , GUI

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně