18. 1. 2020  5:43 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Merací systém rýchlosti otáčania
Autor: Ing. Andrej Gubán
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rotation speed measuring device
Abstrakt:This Master Thesis focuses on measuring the angular velocity of servos, based on the signal from an shaft encoder. The aim of the Thesis is to design and construct a device for angular velocity measurement. The device should be able to measure and keep the record of gained data. I verified several methods of signal decoding from an shaft encoder. The result of my check was applied in using a hadware method for signal decoding. The designed device for angular velocity measurement is based on the M method. IRC sensor signal decoding is done by a microcontroller which uses a special counter perifery regime. The whole device is constructed on a semi-universal PCB, which makes it simple and easy to maintain. The result of the Thesis is a working measurement device that makes it possible to measure and record servo angular velocity. For the angular velocity recording, the application JAVA is used. The Thesis resulted in the construction of a low-budget measurement device that could be used for pedagogical purpose in a learning process.
Kľúčové slová:STM32L152RB, RS232, JAVA application, measurement of angular velocity, engine-rpm sensing, Discovery kit, 32-bit microcontroller, shaft encoder , GUI

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene