18. 1. 2020  1:42 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Meranie rýchlosti otáčania motorov
Autor: Ing. Michal Pavlac
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie rýchlosti otáčania motorov
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a verifikovať systém na meranie rýchlosti otáčania motorov. Najskôr bolo potrebné naštudovať možnosti a technické prostriedky pre meranie uhlovej rýchlosti a spracovať získané informácie. Ďalším krokom bola analýza vlastností snímačov pre meranie rýchlosti motorov. Z analyzovaných snímačov bolo potrebné vybrať najvhodnejší. Pri samotnom návrhu sme potrebovali zostaviť vhodný merací systém, čo sa nám podarilo s použitím meniča, dvoch jednosmerných motorov, inkrementálneho snímača a meracej karty zapojenej v počítači. Systém bol riadený pomocou programu Matlab a Simulink. Verifikáciu systému sme vykonávali pre dva druhy vstupov, najprv pre skokový a potom pre definovaný signál, ktorého súčasťou bola aj reverzácia a tiež pre dva druhy regulátorov rýchlosti, IP a PI. Pri vhodne zvolených hodnotách pre pásmo priepustnosti a koeficient tlmenia sme dosiahli dostatočnú rýchlosť, dynamiku a presnosť systému. Pomocou Matlabu sme vykreslili grafy pre nameranú rýchlosť v porovnaní so žiadanou rýchlosťou a tiež pre nameraný prúd. Podarilo sa nám navrhnúť funkčný systém pre meranie a záznam rýchlosti otáčania motorov.
Kľúčové slová:tachodynamo, jednosmerný motor, inkrementálny snímač, meracia karta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene