20. 1. 2020  6:51 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Meranie rýchlosti otáčania motorov
Autor: Ing. Michal Pavlac
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Measurement of motor rotating velocity
Abstrakt:The objective of this bachelor thesis was to propose and verify a system for measurement of motor rotating velocity. Firstly, it was needed to search and study possibilities and technical hardware for measurement of rotating velocity and process acquired information. The next step was to analyze properties of encoders for motor rotating velocity measurement. Then it was needed to pick the most suitable encoder. For the proposal we needed to build a suitable measurement system. We managed to do so, with usage of direct-current converter, two direct current motors, incremental encoder and measurement card connected to the computer. The system was controlled via Matlab and Simulink program. The verification of system was done for two types of inputs, first was step signal and then a defined signal, part of which was also a reversal. It was done also for two types of speed controllers, IP and PI. With a suitably selected band-pass and damping index, we managed to get a su ficient system speed, dynamics and accuracy. With use of Matlab we made graphs for measured velocity in comparision to wanted velocity and also for measured current. We managed to propose a functional system for measurement and recording of motor rotating velocity.
Kľúčové slová:measurement card, incremental encoder, tachodynamo, direct current motor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene