19. 1. 2020  18:14 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie tepelnej sústavy
Autor: Ing. Hana Kováčová
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie tepelnej sústavy
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť a vytvoriť takú riadiacu jednotku, ktorá dokáže riadiť tepelnú sústavu. Ja som si vybrala riadenie radiátorov v rôznych miestnostiach v dome, pomocou termoelektrických servopohonov. Venovala som sa preto analýze rôznych druhov tepelných sústav ako sú napríklad plynové, elektrické kúrenie, ale aj už teraz modernejšie solárne systémy. Rozanalyzovala som aj hlavné druhy vykurovania ako sú klasické či podlahové vykurovanie. Na základe tejto podrobnej analýzy som si vybrala už spomenuté klasické vykurovanie. Riadiacu jednotku som navrhla od základu, čo znamená že som navrhla dosku plošných spojov, vybrala som súčiastky osadené na nej a aj som ju naprogramovala tak, aby s ňou používateľ dokázal komunikovať pomocou web rozhrania. Vďaka tomuto riešeniu je riadiaca jednotka z pohľadu používateľa ľahko ovládateľná a používateľ dokáže sledovať aj historický prehľad teplôt za určité obdobie. Dá sa ovládať pomocou manuálneho alebo automatického režimu. Riadiaca jednotka je rozšíriteľná a dokážu sa na ňu pripojiť rôzne typy senzorov. Je prispôsobená tak, že sa na nej nachádzajú zbernice UART, I2C aj SPI. Prínos teda spočíva predovšetkým v šetrení energie tým, že používateľ má neustále prehľad nad teplotami v jednotlivých miestnostiach domu.
Kľúčové slová:tepelná sústava, riadiaca jednotka, riadenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene