18. 1. 2020  5:07 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie tepelnej sústavy
Autor: Ing. Hana Kováčová
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Thermal system management
Abstrakt:The aim of my master thesis is to design and create control unit that can manage the thermal system. I have chosen controlling of radiators in different rooms in the house, using thermoelectric servo drives. I have been analyzing different types of thermal systems such as gas heating, electric heating, but also more modern solar systems. I've also explored the main types of heating systems such as standard or floor heating. Based on this detailed analysis, I have chosen already mentioned standard heating. I have designed the control unit base, which means I have designed the circuit board, selected the parts attached on it and programmed it the way so user could use it to communicate with the web interface. Thanks to this solution, the control unit is easy to use from the user's point of view, and user can also monitor the temperature history over a period of time. It can be controlled by manual or automatic mode. The control unit is expandable and can be connected with various types of sensors. It is customized to include buses UART, I2C and SPI. The value of this control unit is mainly energy savings by providing the user with a continuous overview of the temperatures in each room of the house.
Kľúčové slová:control unit, thermal system, control

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene