28. 2. 2020  16:28 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Číslicový rýchlostný servosystém s JM
Autor: Ing. Juraj Spišiak
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Číslicový rýchlostný servosystém s JM
Abstrakt:Táto diplomová práca pojednáva o návrhu číslicového rýchlostného servosystému pre použitie v pedagogickom procese. Servosystém je určený pre využívanie na cvičeniach predmetov akčné členy a servosystémy. Celý návrh obsahoval návrh a realizáciu akčného člena s modulmi IGBT spolu s budiacimi obvodmi od firmy Mitsubishi, návrh regulátora, programového vybavenia a prepojenie jednotlivých systémov. Riadenie rýchlosti motora pomocou PWM je robustná metóda riadenia. Pomocou impulzného tranzistorového meniča sme schopný riadiť strednú hodnotu napätia a jeho orientáciu na záťaži , motore, a tým riadiť rýchlosť a smer motora. Plnenie PWM sa mení podľa vypočítaného akčného zásahu regulátora. Pre jeho syntézu sme použili metódu pole-placement. Táto metóda umožňuje návrh rozmiestnenia pólov uzavretého regulačného obvodu. Pre overenie výsledkov experimentu sme použili prostredie MATLAB Simulink, v ktorom sme simulovali matematický model motora s PI regulátorom rýchlosti. V simuláciách sme overili navrhnuté parametre regulátora, ktoré sme aplikovali na reálny systém.
Klíčová slova:jednosmerný motor, riadenie motora, číslicový servosystém

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně