28. 3. 2020  14:48 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadiaci systém pre JM s využitím PLC
Autor: Ing. Peter Kičin
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadiaci systém pre JM s využitím PLC
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je realizácia riadiaceho systému pre jednosmerný motor HSM 150 s využitím programovacieho riadiaceho automatu Siemens PLC S7-200. Pre projekt bola navrhnutá hardvérová koncepcia a potrebné programové vybavenie. Na začiatku sa práca venuje analýze vlastností a vytvoreniu matematického a sumilačného modelu JM. Ďalej sa zaoberá rozboru vlastností PLC S7-200 a možnosťami jeho programovania. Hlavnú časť práce predstavuje návrh PID regulátora metódou inverznej dynamiky a metódou pole placement. Syntetizované regulátory sú otestované na simulačnej schéme s modelom jednosmerného motora a na reálnej sústave s motorom HSM 150. Odsimulované výsledky a reálne merania sú spracované v programe Matlab. Následne sú porovnané a zhodnotené. Súčasťou projektu je aj technická dokumentácia, v ktorej je návod na použite programového vybavenia.
Kľúčové slová:PLC S7-200, PID regulátor, jednosmerný motor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene