6. 4. 2020  5:43 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Servosystém so synchrónnym motorom
Autor: Ing. Rastislav Mikula
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Richard Tesár
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Servosystém so synchrónnym motorom
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnutie servopohonu so synchrónnym motorom typu T56SR0.5 s meničom typu UNIDRIVE SP 1401 pre aplikácie, pri ktorých sú obmedzenia uhlovej rýchlosti v automatizácii ako je rezanie vodným lúčom po zadanej dráhe, laserom a iné. Táto práca sa zaoberá charakteristikou synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi (SMPM), ich využitím a návrhom koncepcie a štruktúry riadenia zrealizovaného servopohonu. Bližšie sa venuje návrhu dynamického riadenia SMPM na princípe vektorového riadenia. Je tu podrobný návod na vytvorenie generátora momentu, regulátora polohy, ako aj návrh dopredného Master -- Slave riadenia žiadanej polohy. Stručne sú popísané možnosti zapojenia daného meniča typu UNIDRIVE SP 1401 spolu s motorom typu T56SR0.5 a možnosti jeho pracovných režimov. Hlavnou myšlienkou tejto práce je navrhnutie polohového servosystému, ktorý bude pracovať presne pri nízkej uhlovej rýchlosti na zrealizovanom servosystéme.
Kľúčové slová:synchrónny motor, generátor momentu, regulátor polohy, dynamické riadenie, dopredné riadenie, servopohon

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 2 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene