7. 4. 2020  22:58 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Testovanie parametrov krokového motora
Autor: Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Suchánek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Testovanie parametrov krokového motora
Abstrakt:Diplomový projekt sa zaoberá návrhom a realizáciou riadiaceho systému pre krokový motor. Tento riadiaci systém dokáže riadiť krokový motor ako v bipolárnom tak aj v unipolárnom režime riadenia. Umožňuje pripojiť, krokový motor s nominálnym prúdom do 15A. Zariadenie má slúžiť na praktické ukážky činnosti krokového motora a testovanie jeho parametrov. Práca je členená na viacero častí. V prvej časti sa práca zaoberá teóriou a možnosťami riadenia krokového motora. Popisujú sa typy krokových motorov a spôsoby akými ich môžeme riadiť. V ďalšej časti sa rozoberá vývoj a realizácia jednotlivých časti celého hardvéru zariadenia. Celé zariadenie sa skladá z troch častí. Obsahuje dva výkonové akčné členy pre riadenie krokového motora v unipolárnom a bipolárnom režime riadenia. Tretia časť slúži na prepojenie týchto akčných členov s PC. V poslednej časti je popísaná komunikácia zariadenia s PC a programové vybavenie potrebné pre funkčnosť a ovládanie zariadenia.
Kľúčové slová:Unipolar, Krokový motor, Riadenie, Bipolar

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene