27. 1. 2020  16:33 Bohuš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Automatický systém ovládania brány.
Autor: Ing. Martin Minár
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatický systém ovládania brány.
Abstrakt:Práca bola zameraná na zjednodušenie ovládania brán a osvetlenia. V dnešnej dobe sa automatický systém ovládania brán využíva stále častejšie. Týmto rastúcim trendom však ostáva jedna téma nedoriešená a to je centralizovanie. V mojej téme riešim nedostatky ovládania zariadenia pomocou viacerých ovládacích prvkov. Riešenie obsahuje tri typy ovládania pomocou aplikácie android, diaľkových ovládačov, a centrálnej jednotky. Vytvoril som mobilnú aplikáciu pre môj mobilný telefón s názvom My Application. Aplikácia bola vytvorená pre verziu android 4.0.3. Aplikácia komunikuje zo zariadením arduino, ktoré ovláda model brány. Model brány bol vytvorený za účelom lepšieho testovania programu. Model je vlastne zmenšením reálnej brány používanej v praxi. Práca je plne funkčná a môže sa bez zmien použiť na reálnom modeli brány a osvetlenia.
Kľúčové slová:arduino, android, systém ovládania brány

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene