26. 1. 2020  18:32 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identifikačné číslo: 4953
Univerzitný e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Navigácia robotického ramena kamerovým systémom v trojrozmernom priestore
Autor: Ing. Vladimír Karel
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Oponent:prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Navigácia robotického ramena kamerovým systémom v trojrozmernom priestore
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá navigáciou robotického manipulátora v priestore pomocou kamerového stereo páru umiestneného na jeho prírube. Cieľom práce je po teoretickej aj praktickej stránke analyzovať možnosti a postupy zameriavania predmetov v pracovnom priestore robota a následný prepočet ich pozície do súradného systému robota. Všetky navrhnuté algoritmy boli otestované na reálnom systéme KUKA KR5 Arc. Práca sa venuje aj problematike absolútnej kalibrácie robotického manipulátora. Pri riešení tohto problému bola navrhnutá a otestovaná metóda na kalibráciu robota. Ako praktická ukážka teoretických postupov bola vytvorená koncová aplikácia, kedy robot vyhľadáva, zameriava a triedi diely dvoch rôznych typov.
Kľúčové slová:3D Meranie, Robotický manipulátor, Kamerový stereo pár

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene