Apr 6, 2020   3:01 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of discrete-time controller parameters for a control system
Written by (author): Ing. Boris Pančišin
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Slačka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh parametrov diskrétneho regulátora pre riadený systém
Summary:Práca sa zaberá syntézou diskrétnych regulátorov a to štyrmi vybranými metódami. Konkrétne ide o návrh diskrétneho PSD regulátora zo spojitého PID regulátora, návrh deadbeat regulátora bez a s ohraničením na riadiaci zásah, návrh regulátora metódou inverzie dynamiky a metódou predpísania pólov. Práca je systematicky členená a pozostáva z dvoch hlavných časti, teoretickej a praktickej. V teoretickej približuje riadenia ako také, opisuje rozdiely a výhody oproti spojitému riadeniu a oboznamuje so základnými vlastnosťami diskrétneho riadenia. Rovnako všeobecne opisuje výpočet parametrov regulátora danými metódami. V praktickej časti je zadaný konkrétny príklad regulovaného systému, na ktorom je predvedený výpočet parametrov regulátorov. K práci je priložená aj vytvorená aplikácia, pomocou ktorej si dokáže užívateľ skontrolovať svoje výsledky syntézy. Aplikácia môže taktiež slúžiť ako vyučovací prostriedok.
Key words:systémy, regulácia, regulátor, diskrétne, číslicové

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited