Jan 26, 2020   3:51 a.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT) - interrupted

Graduate     Lesson     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Production of Industrially Interesting Enzymes
Written by (author): Ing. Nikola Homolová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Ježíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov
Summary:Diplomová práca bola zameraná na produkciu diaminooxidázy pomocou metylotrofnej kvasinky Pichia pastoris. Tento enzým patrí medzi aminooxidázy a katalyzuje oxidáciu primárnych amínov za tvorby príslušných aldehydov, amoniaku a peroxidu vodíka. Diaminooxidáza sa vyskytuje v bunkách rôznych organizmov vrátane ľudského, kde jej hlavná funkcia spočíva v odbúravaní histamínu, ktorého nadbytok spôsobuje vážne komplikácie. Jej využitie má potenciál v oblasti terapie, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. V diplomovej práci bol úspešne klonovaný gén kódujúci diaminooxidázu do kmeňov P. pastoris s rôznym fenotypom pod kontrolou silného, metanolom indukovateľného AOX1 promótoru. Fermentačnou prípravou bola porovnaná produktivita u jednotlivých kmeňov. Produkovaná diaminooxidáza bola charakterizovaná stanovením optimálnych podmienok, kinetických parametrov a sledovaním vplyvu rôznych prídavkov na aktivitu enzýmu. Taktiež bolo určené optimálne skladovanie diaminooxidázy s cieľom zabezpečenia jej dlhodobej stability.
Key words:rekombinantné enzýmy, Pichia pastoris, fermentácia, diaminooxidáza, histamín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited