11. 12. 2019  3:27 Hilda
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identifikační číslo: 50837
Univerzitní e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Počítačové rozpoznávanie písaných číslic
Autor: Bc. Miroslava Kukučková
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Počítačové rozpoznávanie písaných číslic
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním písaných číslic z MNIST databázy. Najskôr sú vymenované a popísané základné typy neurónových sietí. Ďalej je priblížený model neurónu, jeho jednotlivé časti, topológia neurónových sietí a ich učenie. Program rozpoznávania číslic bol vytvorený v jazyku C. V praktickej časti sa snažíme nájsť také rozloženie neurónovej siete, ktoré bude dosahovať čo najlepšie výsledky. V aplikácii experimentujeme s počtom skrytých vrstiev a počtom neurónov v jednotlivých vrstvách. Neskôr zmeníme spôsob výpočtu hodnôt neurónov so snahou znížiť celkový čas potrebný na učenie siete. Zvolíme paralelný výpočet pomocou vlákien, ktoré rozdelia výpočty do jednotlivých procesorov počítača. V závere zistíme, že vytváranie vlákien je časovo náročné, a teda využitie nachádzajú pri vzorkách s vyšším počtom pixelov, a tiež s vyšším počtom neurónov v skrytých vrstvách. Použitie paralelných výpočtov preto nie je vhodné v tejto práci, nakoľko celkový čas trénovania siete sa nezníži.
Klíčová slova:neurónová sieť, vlákno, paralelný výpočet, procesor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně