Sep 19, 2019   8:21 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Klaučo, PhD.
Identification number: 50920
University e-mail: martin.klauco [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws
Written by (author): Ing. Karol Kiš
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Oravec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Generovanie explicitných zákonov riadenia pomocou metód strojového učenia
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť zákon riadenia vo forme neurónovej siete, ktorej správanie sa podobá explicitnému prediktívnemu riadeniu. Výhodami explicitného prediktívneho riadenia sú najmä rýchla a efektívna implementácia, avšak medzi hlavnú nevýhodu explicitného MPC patrí fixná štruktúra pôvodného MPC problému, t.j. lineárna alebo kvadratická účelová funckia a lineárne ohraničenia. Zákon riadenia vo forme neurónovej siete však musí byť najprv natrénovany na základe vstupných dát, ktoré sa v tomto prípade získaju postupným riešením MPC problému pre rôzne začiatočné podmienky. Výhodou tohto prístupu je možnosť získať akčné zásahy nielen pre rôzne začiatočne stavy, ale aj pre rôzne nastavenia predikčného horizontu, alebo hodnoty váhovych matíc v účelovej funkcii, keďže vstupnými parametrami zákona riadenia v tvare neurónovej siete môžu byť nielen stavy, ale aj váhové matice, čo v konečnom dôsledku vytvára suboptimálny laditeľný regulátor v explicitnej forme.
Key words:strojové učenie, neurónové siete, aproximácia prediktívneho riadenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited