27. 10. 2020  21:32 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Ľubomír Boháč
Identifikačné číslo: 53607
Univerzitný e-mail: qbohac [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta architektúry a dizajnu (STU)

     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. arch. akad. arch. Vladimír Bahna, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie návrhu Polyfunkčného bytového domu s príslušnými časťami projektovej dokumentácie. Miestom pre navrhovanú stavbu je prázdna parcela na Galvaniho ulici, kde sa autorka svojim osobitným prístupom pokúšala vyriešiť niektoré problémy, vyzdvihnúť potenciály prostredia a navrhnúť nielen stavbu, ale aj kvalitné prostredie. Na začiatku bol prevedený prieskum blízkeho okolia, jeho funkcií, problémov, potenciálov a napojenia pozemku na dopravnú infraštruktúru. Zo získaných informácií sa postupne vykryštalizovala filozofia riešenia a návrh. Prvá časť návrhu bola vypracovaná do podrobnosti projektovej dokumentácie pre územné konanie. Obsahuje koordinačnú situáciu, jednotlivé podlažia s plošnými rozmermi miestnosti, dva charakteristické rezy, pohľady a vizualizácie. Všetko spracované s podrobnosťou mierky 1:200. Druhá časť návrhu bola vypracovaná do podrobnosti projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Obsahuje koordinačnú situáciu s rozmiestnením prípojok, tri pôdorysy (1.PP, 1.NP a typické podlažie), dva charakteristické rezy (jeden schodiskom), pôdorys strechy a základov vypracované v podrobnosti mierky 1:100. Doplňujúcimi výkresmi je čiastkový rez schodiskom a čiastkový pôdorys typického podlažia v zobrazení 1:50. Bližšie informácie podávajú tri detaily spracované v mierkach 1:5 a 1:10. Materiálové riešenie fasád a otvorov v konštrukcii preukazujú výkresy pohľadov s popismi materiálov, ku ktorým bližšie informácie podávajú výkazy stavebných konštrukcií a podláh.
Kľúčové slová:
pôdorysy, rezy, pohľady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene