Jan 18, 2020   2:29 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Winery in Modra
Written by (author): Ing. Matej Vajdulák
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vinárstvo v meste Modra
Summary:Tato diplomová práca sa zaoberá architektonickým návrhom vinárstva v meste Modra. Návrh pozostáva z technologickej časti (výroba a uskladnenie vína), spoločenskej a ubytovacej. Hlavnou funkciou vinárstva je spracovanie hrozna, samotná výroba vína a jeho uskladnenie v podzemných pivniciach. Široká verejnosť má príležitosť nahliadnuť do technologickej časti vinárstva, degustácia môže prebiehať s výhľadom do vinných pivníc alebo do vinohradov, podľa prania hosťov. Vinárstvo taktiež poskytuje možnosť gastronomického zážitku v reštaurácii, ubytovania priamo v budove a výhľady do kraja viníc z navrhnutej rozhľadne. Budova rešpektuje ráz krajiny a kladie dôraz na harmonické dokomponovanie do okolia.
Key words:architektúra, reštaurácia, ubytovanie, príroda , vinárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited