Jan 29, 2020   7:14 p.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Town Block in Banská Štiavnica
Written by (author): Ing. Dominika Chovancová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský blok v Banskej Štiavnici
Summary:Predmetom mojej diplomovej práce je návrh mestského bloku v Banskej Štiavnici v lokalite tabakovej továrne. Architektonickým riešením a navrhovanými funkciami vytvoriť priestor, ktorý by bol pomyselnou vstupnou bránou do historického jadra mesta, zapísaného v zozname svetového dedičstva UNESCO. Citlivo vstúpiť do svahovitého reliéfu terénu, územia mestskej pamiatkovej rezervácie s historickou zástavbou a množstvom objektov patriacich medzi národné kultúrne pamiatky. Na základe analýz historického a urbanistického vývoja územia vytvoriť atraktívny priestor pre obyvateľov aj turistov. Nevytvárať kontrastnú modernú zástavbu, ale priblížiť sa existujúcej historickej, použitím vhodných konštrukcií, materiálov a drobného merítka typického pre objekty Banskej Štiavnice. Súčasťou je návrh verejného priestoru a objektov baníckeho múzea, ubytovania, knižnice, kaviarne, reštaurácie a administratívy. Podrobne som sa venovala návrhu baníckeho múzea.
Key words:verejný priestor , historická zástavba, múzeum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited