28. 3. 2020  16:01 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identifikačné číslo: 53660
Univerzitný e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra architektúry (SvF)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta architektúry (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mestský blok v Banskej Štiavnici
Autor: Ing. Dominika Chovancová
Pracovisko: Katedra architektúry (SvF)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Oponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mestský blok v Banskej Štiavnici
Abstrakt:Predmetom mojej diplomovej práce je návrh mestského bloku v Banskej Štiavnici v lokalite tabakovej továrne. Architektonickým riešením a navrhovanými funkciami vytvoriť priestor, ktorý by bol pomyselnou vstupnou bránou do historického jadra mesta, zapísaného v zozname svetového dedičstva UNESCO. Citlivo vstúpiť do svahovitého reliéfu terénu, územia mestskej pamiatkovej rezervácie s historickou zástavbou a množstvom objektov patriacich medzi národné kultúrne pamiatky. Na základe analýz historického a urbanistického vývoja územia vytvoriť atraktívny priestor pre obyvateľov aj turistov. Nevytvárať kontrastnú modernú zástavbu, ale priblížiť sa existujúcej historickej, použitím vhodných konštrukcií, materiálov a drobného merítka typického pre objekty Banskej Štiavnice. Súčasťou je návrh verejného priestoru a objektov baníckeho múzea, ubytovania, knižnice, kaviarne, reštaurácie a administratívy. Podrobne som sa venovala návrhu baníckeho múzea.
Kľúčové slová:verejný priestor , historická zástavba, múzeum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene