Apr 7, 2020   3:47 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identification number: 55152
University e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Biochemical and functional analysis of indolic compounds produced by Trichoderma atroviride
Written by (author): Ing. Anna Jakabová
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Opponent:Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biochemická a funkčná analýza indolových zlúčenín Trichoderma atroviride
Summary:Biosyntéza kyseliny indol-3-octovej (IAA) a iných indolových zlúčenín je intenzívne študovaná v rastlinách, ale je veľmi málo poznatkov nielen o biosyntéze, ale aj funkcii IAA vo vláknitých hubách. Druhy rodu Trichoderma patria medzi organizmy, ktoré kolonizujú koreňový systém rastlín a patria k ektorizoidným mikroorganizmom. Identifikácia metabolických dráh tvorby IAA a pochopenie ich regulácie v Trichoderma spp. by mohli dať odpoveď na otázky týkajúce sa "symbiotického" vzťahu Trichoderma-rastlina. V tejto práci sa identifikovali a boli kvantifikované indolové zlúčeniny sekretované do extracelulárneho priestoru v prítomnosti alebo absencii tryptofánu v kultivačnom médiu dvomi kmeňmi T. atroviride P1 a F534. P1 produkovala výrazne väčšie množstvo indolových zlúčenín ako F534. Neboli však pozorované rozdiely medzi koncentráciou indolových zlúčenín na gram biomasy. Obidva druhy produkovali IAA v prítomnosti tryptofánu, ale len P1 bola schopná produkovať detegovateľné množstvo IAA aj v médiu bez tryptofánu. Nízke koncentrácie IAA nemali vplyv na frekvenciu vetvenia hýf počas submerznej kultivácie.
Key words:kyselina indol-3-octová, Trichoderma, indolové zlúčeniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited