7. 4. 2020  23:11 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikačné číslo: 55152
Univerzitný e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Biochemická a funkčná analýza indolových zlúčenín Trichoderma atroviride
Autor: Ing. Anna Jakabová
Pracovisko: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Biochemická a funkčná analýza indolových zlúčenín Trichoderma atroviride
Abstrakt:Biosyntéza kyseliny indol-3-octovej (IAA) a iných indolových zlúčenín je intenzívne študovaná v rastlinách, ale je veľmi málo poznatkov nielen o biosyntéze, ale aj funkcii IAA vo vláknitých hubách. Druhy rodu Trichoderma patria medzi organizmy, ktoré kolonizujú koreňový systém rastlín a patria k ektorizoidným mikroorganizmom. Identifikácia metabolických dráh tvorby IAA a pochopenie ich regulácie v Trichoderma spp. by mohli dať odpoveď na otázky týkajúce sa "symbiotického" vzťahu Trichoderma-rastlina. V tejto práci sa identifikovali a boli kvantifikované indolové zlúčeniny sekretované do extracelulárneho priestoru v prítomnosti alebo absencii tryptofánu v kultivačnom médiu dvomi kmeňmi T. atroviride P1 a F534. P1 produkovala výrazne väčšie množstvo indolových zlúčenín ako F534. Neboli však pozorované rozdiely medzi koncentráciou indolových zlúčenín na gram biomasy. Obidva druhy produkovali IAA v prítomnosti tryptofánu, ale len P1 bola schopná produkovať detegovateľné množstvo IAA aj v médiu bez tryptofánu. Nízke koncentrácie IAA nemali vplyv na frekvenciu vetvenia hýf počas submerznej kultivácie.
Kľúčové slová:kyselina indol-3-octová, Trichoderma, indolové zlúčeniny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene