21. 2. 2020  20:01 Eleonóra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Simulácia bezpečnej komunikácie v prostredí automobilových sietí
Autor: Ing. Dávid Báňai
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Filipek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Simulácia bezpečnej komunikácie v prostredí automobilových sietí
Abstrakt:Práca sa zaoberá analýzou automobilových sietí, so zameraním najmä na protokol CAN. Ďalej sa tu nachádza analýza technológií TTEthernet a AVB Ethernet, IPsec, SSL, TLS a MACsec. Práca obsahuje taktiež analýzu simulačných prostredí, pričom sme sa sústredili najmä na simulátor OMNeT++ a jeho možností rozšírenia, pretože ponúka rozšírenia vhodné na simuláciu automobilových sietí. Ďalej sa táto práca zaoberá návrhom a implementáciou nástroja umožňujúceho simuláciu prenosu správ CAN do siete Ethernet a naopak, s využitím bezpečnost- ného protokolu IPsec. Nástroj ponúka možnosť nastavenia vstupnej vzorky pre- mávky automobilu, generovanie simulačného modelu a vstupných parametrov v si- mulačnom prostredí OMNeT++, ako aj vizualizáciu predpokladaných oneskorení v jednotlivých častiach automobilovej siete. Výsledkom práce je nástroj, umožňujúci odhad predpokladaných oneskorení na jednotlivých častiach automobilovej siete pre rôzne vzorky premávky a topológie v automobile, za využitia technológií Ethernet, 802.1Q a 802.1 AVB a bezpečnostného protokolu IPsec. V práci sú taktiež vyhodnotené výkonnostné vlastnosti riešenia pri použití rôznych typov Ethernet-u, ako aj rôznych stratégií pre balenie rámcov CAN do rámcov Ethernet.
Kľúčové slová:CAN, Ethernet, simulácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene