20. 10. 2020  22:58 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Jakab
Identifikační číslo: 5669
Univerzitní e-mail: marek.jakab [at] stuba.sk
 
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI pres [přerušeno]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
studium přerušeno

          Výuka
     
     
Projekty     Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím 3D senzorov
Autor:
Ing. Miloš Pallo
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Marek Jakab
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
anglický jazyk

Název práce:Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím 3D senzorov
Abstrakt:
Medzi jednu z hlavných úloh počítačového videnia patrí vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov. Rozpoznávanie objektov má široký potenciál a využitie v rôznych aplikačných oblastiach cez automobilový priemysel, obohatenú realitu, bezpečnostné systémy až po robotiku. Zlepšenie dostupnosti 3D senzorov sa odzrkadlilo aj na zvýšení výskumu v oblasti rozšírenia aktuálnych modelov rozpoznávania objektov. Tieto modely tak môžu byť rozšírené o hĺbkovú informáciu, pričom sa dôraz kladie hlavne na zlepšenie presnosti, robustnosti ale aj výpočtovej náročnosti. Analýzou aktuálnych modelov detekcie a rozpoznávania objektov sme sa zamerali na aktuálne metódy strojového učenia ako je hĺbkové učenie. Zamerali sme sa hlavne na využitie 3D informácií o scéne, ktoré máme k dispozícii zo senzoru Kinect v2 od Microsoftu. Navrhli sme a implementovali vlastnú metódu detekcie a rozpoznávania objektov v 3D priestore s využitím hĺbkových údajov získaných z 3D senzora v kombinácii s normálami vypočítanými z týchto údajov získaných z kamery. Táto metóda je založená na metódach strojového učenia s využitím hĺbkového učenia v neurónových sieťach.
Klíčová slova:
rozpoznávanie objektov, segmentácia objektov, neurónové siete

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně