Apr 7, 2020   1:28 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Jakab
Identification number: 5669
University e-mail: marek.jakab [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FIIT D-AI den [interrupted]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
interrupted study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Detection and objects recognition using 3D sensors
Written by (author): Ing. Miloš Pallo
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Marek Jakab
Opponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím 3D senzorov
Summary:Medzi jednu z hlavných úloh počítačového videnia patrí vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov. Rozpoznávanie objektov má široký potenciál a využitie v rôznych aplikačných oblastiach cez automobilový priemysel, obohatenú realitu, bezpečnostné systémy až po robotiku. Zlepšenie dostupnosti 3D senzorov sa odzrkadlilo aj na zvýšení výskumu v oblasti rozšírenia aktuálnych modelov rozpoznávania objektov. Tieto modely tak môžu byť rozšírené o hĺbkovú informáciu, pričom sa dôraz kladie hlavne na zlepšenie presnosti, robustnosti ale aj výpočtovej náročnosti. Analýzou aktuálnych modelov detekcie a rozpoznávania objektov sme sa zamerali na aktuálne metódy strojového učenia ako je hĺbkové učenie. Zamerali sme sa hlavne na využitie 3D informácií o scéne, ktoré máme k dispozícii zo senzoru Kinect v2 od Microsoftu. Navrhli sme a implementovali vlastnú metódu detekcie a rozpoznávania objektov v 3D priestore s využitím hĺbkových údajov získaných z 3D senzora v kombinácii s normálami vypočítanými z týchto údajov získaných z kamery. Táto metóda je založená na metódach strojového učenia s využitím hĺbkového učenia v neurónových sieťach.
Key words:rozpoznávanie objektov, segmentácia objektov, neurónové siete

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited