27. 1. 2020  15:38 Bohuš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Jakab
Identifikačné číslo: 5669
Univerzitný e-mail: marek.jakab [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím 3D senzorov
Autor: Ing. Miloš Pallo
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Marek Jakab
Oponent:doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím 3D senzorov
Abstrakt:Medzi jednu z hlavných úloh počítačového videnia patrí vizuálna detekcia a rozpoznávanie objektov. Rozpoznávanie objektov má široký potenciál a využitie v rôznych aplikačných oblastiach cez automobilový priemysel, obohatenú realitu, bezpečnostné systémy až po robotiku. Zlepšenie dostupnosti 3D senzorov sa odzrkadlilo aj na zvýšení výskumu v oblasti rozšírenia aktuálnych modelov rozpoznávania objektov. Tieto modely tak môžu byť rozšírené o hĺbkovú informáciu, pričom sa dôraz kladie hlavne na zlepšenie presnosti, robustnosti ale aj výpočtovej náročnosti. Analýzou aktuálnych modelov detekcie a rozpoznávania objektov sme sa zamerali na aktuálne metódy strojového učenia ako je hĺbkové učenie. Zamerali sme sa hlavne na využitie 3D informácií o scéne, ktoré máme k dispozícii zo senzoru Kinect v2 od Microsoftu. Navrhli sme a implementovali vlastnú metódu detekcie a rozpoznávania objektov v 3D priestore s využitím hĺbkových údajov získaných z 3D senzora v kombinácii s normálami vypočítanými z týchto údajov získaných z kamery. Táto metóda je založená na metódach strojového učenia s využitím hĺbkového učenia v neurónových sieťach.
Kľúčové slová:rozpoznávanie objektov, segmentácia objektov, neurónové siete

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene