Nov 19, 2019   10:51 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Jakab
Identification number: 5669
University e-mail: marek.jakab [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FIIT D-AI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Object recognition using convolutional neural networks
Written by (author): Ing. Jozef Pazúrik
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Marek Jakab
Opponent:Ing. Lukáš Hudec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Rozpoznávanie objektov s využitím konvolučných neurónových sietí
Summary:Rozpoznávanie objektov patrí medzi jednu z hlavných úloh počítačového videnia. Detekcia objektov má široký potenciál a využitie v rôznych aplikačných oblastiach cez priemysel, obohatenú realitu, bezpečnostné systémy až po robotiku. Zároveň, s príchodom strojového učenia a hlbokých neurónových sietí do oblasti počítačového videnia, sa otvorili nové možnosti segmentácie, detekcie ako aj rozpoznávania objektov. Napriek svojmu potenciálu a doterajšiemu výskumu má strojové učenie stále mnoho problémov ktoré ho vzďaľujú od nasadenia v praxi. Táto práca sa zaoberá primárne analýzou aktuálnych metód rozpoznávania objektov s využitím hlbokých konvolučných neurónových sietí, za účelom návrhu vlastného riešenia, ktorý kombinuje výhody existujúcich návrhov. Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť softvérový prototyp, ktorý má potenciál dosiahnuť lepšie výsledky na dostupných verejných datasetoch.
Key words:konvolučné neurónové siete, rozpoznávanie objektov, lokálne deskriptory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited