28. 2. 2020  1:26 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marek Jakab
Identifikační číslo: 5669
Univerzitní e-mail: marek.jakab [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI pres [přerušeno]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
studium přerušeno

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí
Autor: Ing. Marek Števuliak
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Marek Jakab
Oponent:Ing. Lukáš Hudec
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí
Abstrakt:Segmentácia obrazu, ako jedna z metód počítačového videnia nachádza čoraz častejšie využitie v medicínskej doméne. S príchodom hlbokého učenia, sa do povšimnutia dostávajú techniky využivajúce konvolučné neurónové siete. V tejto práci sa zaoberáme problémom segmentácie mozgových tumorov zo snímok magnetickej rezonancie, ktorá je z manuálneho hľadiska označovaná za finančne aj časovo náročnú. Pri tomto komplexnom a doménovo špecifickom probléme sa osvedčili práve spomenuté konvolučné neuronové siete, ktoré dosahujú výrazne lepšie výsledky, ako klasické segmentačné techniky. Z tohto dôvodu, sa v rámci práce venujeme analýze a návrhu plne automatickej metódy na báze takýchto sietí, ktorej výstupom je segmentačná maska predstavujúca rozdelenie tumoru do 4 klasifikačných tried. Podrobili sme analýze pozitíva a negatíva techník, ktoré predstavujú aktuálny stav poznania v oblasti segmentácie mozgových tumorov. Počas vypracovania navrhujeme na báze analýzy viaceré typy architektúr, tréningové fázy a evaluačné metriky. Naším cieľom je spoľahlivá automatizovaná metóda, špecializovaná na pomoc expertom pri ohraničovaní nádorových tkanív.
Klíčová slova:segmentácia medicínskych dát , konvolučné neurónové siete, počítačové videnie, segmentácia mozgových tumorov, hlboké učenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně