Jan 29, 2020   7:02 p.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Jakab
Identification number: 5669
University e-mail: marek.jakab [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FIIT D-AI den [interrupted]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
interrupted study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Semantic image segmentation utilizing convolutional neural networks
Written by (author): Ing. Marek Števuliak
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Marek Jakab
Opponent:Ing. Lukáš Hudec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí
Summary:Segmentácia obrazu, ako jedna z metód počítačového videnia nachádza čoraz častejšie využitie v medicínskej doméne. S príchodom hlbokého učenia, sa do povšimnutia dostávajú techniky využivajúce konvolučné neurónové siete. V tejto práci sa zaoberáme problémom segmentácie mozgových tumorov zo snímok magnetickej rezonancie, ktorá je z manuálneho hľadiska označovaná za finančne aj časovo náročnú. Pri tomto komplexnom a doménovo špecifickom probléme sa osvedčili práve spomenuté konvolučné neuronové siete, ktoré dosahujú výrazne lepšie výsledky, ako klasické segmentačné techniky. Z tohto dôvodu, sa v rámci práce venujeme analýze a návrhu plne automatickej metódy na báze takýchto sietí, ktorej výstupom je segmentačná maska predstavujúca rozdelenie tumoru do 4 klasifikačných tried. Podrobili sme analýze pozitíva a negatíva techník, ktoré predstavujú aktuálny stav poznania v oblasti segmentácie mozgových tumorov. Počas vypracovania navrhujeme na báze analýzy viaceré typy architektúr, tréningové fázy a evaluačné metriky. Naším cieľom je spoľahlivá automatizovaná metóda, špecializovaná na pomoc expertom pri ohraničovaní nádorových tkanív.
Key words:segmentácia medicínskych dát , konvolučné neurónové siete, počítačové videnie, segmentácia mozgových tumorov, hlboké učenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited