May 25, 2020   8:40 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identification number: 56936
University e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

     Graduate               
     
Publications          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Use of Additive Technologies in Medicine
Written by (author): Ing. Kristína Haladová
Department:
Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
Ing. Ján Milde, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie aditívnych technológií v medicíne
Summary:
Hlavným cieľom záverečnej práce je poskytnúť prehľad o aditívnych technológiách využívaných pri výrobe v oblasti medicíny. Prvá kapitola práce bude zameraná na základné pojmy z oblasti aditívnych technológií a medicíny. Budú tu popísané aditívne technológie vo všeobecnosti. V tejto kapitole budú tiež vytýčené základné pojmy z oblasti medicíny, s ktorými sa možno stretnúť pri výrobe aditívnymi technológiami. Druhá kapitola bude zameraná na metódy SLA, FDM a SLS, ktoré sa používajú pre medicínsku výrobu. V kapitole budú tiež uvedené materiály, ktoré možno použiť pre výrobu medicínskych modelov. Popísané tu budú tiež vybrané softvéry pre biomedicínsku techniku a zariadenia umožňujúce digitalizáciu obrazov ľudského tela. Tretia kapitola bude zameraná na výrobu modelu hornej čeľuste pomocou metódy FDM. Digitálny model sa získal pomocou intraorálneho skenera. V kapitole bude tiež definovaná digitalizácia. Kapitola sa tiež zameria na popis 3D tlačiarne, pomocou ktorej sa model vyrábal a tiež charakteristiku materiálu použitého pre výrobu modelu.
Key words:
medicína, chirurgia, Fused Deposition Modeling, aditívne technológie, 3D digitalizácia, Rapid Prototyping, stomatológia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited