May 25, 2020   8:34 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identification number: 56936
University e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

     
     
Lesson
     
     
Projects          Placements     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Design and production of automatic feed dispenser for live feed using CAD software and 3D printer
Written by (author):
Department:
Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
Ing. Ján Milde, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a výroba automatického dávkovača živého krmiva pomocou CAD softvéru a 3D tlačiarne
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a zhotoviť automatický dávkovač živého krmiva s využitím technológií Rapid Prototyping. Prvý bod práce objasňuje základné pojmy z oblasti Rapid Prototyping. Autor ďalej poukazuje na základné metódy a objasňuje princípy fungovania jednotlivých technológií, no zameriava sa predovšetkým na metódu Fused Deposition Modeling, kde opíše aj viaceré materiály využívané touto metódou. Práca takisto pojednáva o CAD softvéroch, ich využití, rozdelení podľa určitých kritérií a bližšie rozvíja CAD softvér CATIA V5, pomocou ktorého sú modelované jednotlivé komponenty použité v koncepte dávkovača živého krmiva. V praktickej časti bakalárskej práce je objasnený postup modelovania a výroby vybraného CAD modelu, kde autor bližšie rozoberá problematiku konverzie súboru vo formáte .CATpart do formátu .stl prostredníctvom CAD Softvéru CATIA V5, a prepis .stl objektu do G-kódu pomocou programu Z-Suite. Následne sa práca zaoberá konštrukciou celého zariadenia ako aj princípom fungovania zariadenia. V poslednej kapitole praktickej časti bakalárskej práce je opísaný programovací jazyk LabVIEW a znázornený postup tvorby programu riadiaceho chod zariadenia. V závere práce autor hodnotí funkčnosť zariadenia a hodnotí jeho vhodnosť resp. nevhodnosť pre okamžité použite a vyvodzuje výsledky, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší vývoj dávkovača živého krmiva.
Key words:
Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling, CAD, CATIA V5, Dávkovač živého krmiva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited