Aug 4, 2020   12:30 p.m. Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Milde, PhD.
Identification number: 56936
University e-mail: jan.milde [at] stuba.sk
 

          Lesson     Final thesis
     
Projects
     
     Placements     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Complex measurement of selected parts in the GOM Inspect software
Written by (author):
Department:
Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Milde, PhD.
Opponent:Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect
Summary:
Cieľom diplomovej práce je vykonať komplexné meranie vybraných súčiastok v softvéri GOM Inspect, počas ktorého je možné overiť si doposiaľ nadobudnuté vedomosti a praktické skúsenosti z cvičení z predmetu Ateliér počítačovej podpory návrhu a výroby III. Súčiastky, ktoré sú predmetom komplexného merania, sú prevedené do digitálnej podoby prostredníctvom optického 3D skenera GOM ATOS II Triple Scan. Počas 3D digitalizácie je možné využiť praktické skúsenosti získané počas riešenia problematiky bakalárskej práce, ktorá sa zaoberala reverzným inžinierstvom. Výstup komplexného merania vybraných súčiastok je tvorený analýzou dosiahnutých výsledkov, ktorá sa prioritne zaoberá príčinou vzniku odchýlok medzi nameranými a referenčnými hodnotami, ktorých hodnota sa nachádza mimo tolerančného poľa. Počas riešenia praktickej časti diplomovej práce je možné využívať teoretické informácie zahrnuté v štúdiu literatúry z danej oblasti, vďaka ktorým je možné lepšie porozumieť princípom 3D digitalizácie, oboznámiť sa s jej metódami a zariadeniami, či ujasniť si základné pojmy z oblasti metrológie.
Key words:3D digitalizácia, optické 3D skenovanie, aktívna triangulácia, inšpekcia, komplexné meranie, GOM ATOS II Triple Scan, ATOS Professional, GOM Inspect

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited