Jun 1, 2020   10:30 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identification number: 6068
University e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

     Graduate
     
Lesson     Final thesis     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Design of active shielding of Earth's magnetic field
Written by (author): Ing. Marek Búran
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Systém aktívneho tienenia zemského magnetického poľa
Summary:
Cieľom práce je návrh, výroba a odskúšanie aktívneho tienenia, použitého pre kompenzáciu magnetického poľa Zeme. Návrh aktívneho tienenia pomocou Helmholtzových cievok spočíva v optimalizácii jej základných technických parametrov, ktorým predchádza počítačová simulácia, ktorá už nie je súčasťou tejto práce. Výroba systému spočíva v návrhu pomocou grafického softwaru SolidWorks a tlači komponentov pomocou 3D tlačiarne. Práca sa zaoberá odskúšaním funkčnosti a efektívnosti aktívneho tienenia pomocou meraní senzormi magnetického poľa.
Key words:
kompenzácia, Helmholtzove cievky, magnetické pole

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited