31. 10. 2020  21:09 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikační číslo: 6068
Univerzitní e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výzkumný pracovník s VŠ vzděláním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

     
Absolvent
     
Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty     Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
Autor:
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
Abstrakt:
Predmetom záujmu tejto bakalárskej práce je poskytnúť bližší pohľad na vzájomne poprepájaný komplexný systém - elektrizačnú sústavu, so zameraním na monitoring elektrických i neelektrických parametrov jej vonkajších vedení. Súčasťou tohto pohľadu je priblíženie v súčasnosti u nás používaných druhov, metód a možností takéhoto monitorovania i novo prichádzajúcich metód, zavádzaných predovšetkým v zahraničí pre zefektívnenie využívania prenosových vedení, a tak ich transformáciu na „inteligentne“ riadené siete. V práci sú opísané prístroje a zariadenia využívané pre konkrétne druhy meraní v elektrických staniciach, ako i zariadenia slúžiace na monitoring liniek priamo na ich vodičoch. Práca sa zameriava taktiež na možnosti napájania monitorovacích systémov umiestnených priamo na vodiči vonkajšieho vedenia, využitím metód zberu energie z elektromagnetického poľa v jeho okolí. Opisom práca zahŕňa dva takéto použiteľné spôsoby, kedy jeden z týchto spôsobov, metóda zberu energie z elektrického poľa je využitá pri návrhu napájacieho zdroja - zberača energie. Ťažiskom práce je návrh prototypu cylindrického zberača energie s upínacím mechanizmom na vodič vonkajšieho vedenia, a to v dvoch prevedeniach použitého dielektrika. Práca obsahuje porovnanie výsledkov matematického modelu a výsledkov z meraní na tomto zdroji v laboratóriu vysokého napätia.
Klíčová slova:
elektrizačná sústava, monitoring vonkajších elektrických vedení, zber energie, zariadenie na zber energie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně