29. 10. 2020  15:24 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikačné číslo: 6068
Univerzitný e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty
     
     
Výučba
     
     
     Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
Autor:
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
Abstrakt:Predmetom záujmu tejto bakalárskej práce je poskytnúť bližší pohľad na vzájomne poprepájaný komplexný systém - elektrizačnú sústavu, so zameraním na monitoring elektrických i neelektrických parametrov jej vonkajších vedení. Súčasťou tohto pohľadu je priblíženie v súčasnosti u nás používaných druhov, metód a možností takéhoto monitorovania i novo prichádzajúcich metód, zavádzaných predovšetkým v zahraničí pre zefektívnenie využívania prenosových vedení, a tak ich transformáciu na „inteligentne“ riadené siete. V práci sú opísané prístroje a zariadenia využívané pre konkrétne druhy meraní v elektrických staniciach, ako i zariadenia slúžiace na monitoring liniek priamo na ich vodičoch. Práca sa zameriava taktiež na možnosti napájania monitorovacích systémov umiestnených priamo na vodiči vonkajšieho vedenia, využitím metód zberu energie z elektromagnetického poľa v jeho okolí. Opisom práca zahŕňa dva takéto použiteľné spôsoby, kedy jeden z týchto spôsobov, metóda zberu energie z elektrického poľa je využitá pri návrhu napájacieho zdroja - zberača energie. Ťažiskom práce je návrh prototypu cylindrického zberača energie s upínacím mechanizmom na vodič vonkajšieho vedenia, a to v dvoch prevedeniach použitého dielektrika. Práca obsahuje porovnanie výsledkov matematického modelu a výsledkov z meraní na tomto zdroji v laboratóriu vysokého napätia.
Kľúčové slová:
elektrizačná sústava, monitoring vonkajších elektrických vedení, zber energie, zariadenie na zber energie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene