15. 7. 2020  3:38 Henrich
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Identifikační číslo: 672
Univerzitní e-mail: viera.somorova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty
     
Výuka               Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Polyfunkčný objekt Piešťany
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent:
Ing. Richard Matúšek, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Polyfunkčný objekt Piešťany
Abstrakt:
Vyhotovením diplomovej práce som vypracovala stavebno-technologický projekt pre Polyfunkčný objekt Piešťany. Stavebno-technologický projekt pozostáva z dvoch častí, prvou je projekt zariadenia staveniska a druhou časťou časový plán výstavby. V tretej časti som sa venovala špecifickej téme s názvom Manuál hospodárenia s odpadom na stavbe. Projekt zariadenia staveniska je tvorený technickou správou, situáciou zariadenia staveniska dvoch etáp postupu výstavby pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy a návrhom troch variant montážnych mechanizmov - žeriavov. Časový plán výstavby tvorí celok spolu s technickou správou, technologickým normálom spoločne s grafickým vyjadrením postupu stavebných činností, histogramom pracovníkov a zvolením vhodných mechanizmov. Špecifická časť diplomovej práce je zameraná na zefektívnenie nakladania s odpadmi na stavbe.
Klíčová slova:
odpad, objekt, zariadenie staveniska

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně